Referater

Der optages referat af de løbende afholdte bestyrelsesmøder. Ligeledes optages referat fra den årlige ordinære generalforsamling jf. foreningens vedtægter.

Referat fra bestyrelsesmøder optages af bestyrelsens sekretær, med efterfølgende forelæggelse for godkendelse af den samlede bestyrelsen.

Samtlige referater arkiveres i foreningens fælleshus, hvor alle andelshavere har adgang til alt materiale, og fra 2024 sendes de underskrevne referater per e-mail til de andelshavere der kan modtage e-mail, og øvrige andelshavere får en trykt kopi i postkassen.

 

Redigeret 2024.05.08 / sh