Referater

Der optages referat af de løbende afholdte bestyrelsesmøder. Ligeledes optages referat fra den årlige ordinære generalforsamling jf. foreningens vedtægter.

Referat fra bestyrelsesmøder optages af bestyrelsens sekretær, med efterfølgende forelæggelse for godkendelse af den samlede bestyrelsen.

Samtlige referater arkiveres i foreningens fælleshus, hvor alle andelshavere har adgang til alt materiale.