Vejfond m.m.

Opklassificering af Flinthøjen fra privat fællesvej til offentlig vej:

Afgørelse:

Favrskov Kommune træffer afgørelse om at optage Flinthøjen som offentlig vej. Dette betyder, at vejen går fra at være en privat fællesvej til at blive offentlig vej.
Favrskov Kommune er herefter ansvarlig for vedligeholdelse af vejen, klipning af vejtræerne, vintervedligeholdelse og rensning af afløbsbrønde.
Opklassificeringen bliver gældende pr. 15. april 2021.
Alle hidtidige nedenstående aftaler bortfalder dermed, og indeståendet på vores fælles vejfond fordeles mellem de 3 foreninger i forhold til deres indbetalinger snarest efter overtagelsesdatoen.
Hinnerup, august 2020

-o0o-

Vejfond m.m.:

Vi har fra starten været med i et samarbejde med de 2 andre foreninger på vejen:

Ejerforeningen Kragelunden

og

Grundejerforeningen Flinthøjen.

Samarbejdet startede med oprettelsen af en vejfond for at vedligeholde stamvejen og spare op til en ny belægning, som forventedes at være aktuel efter 20 – 25 års slid, og er senere udvidet som følger:

Stamvejen:

Her indbetales der årligt:

ABF Seniorbo Flinthøjen                         kr.   3.500

Ejerforeningen Kragelunden                   kr.   2.100

Grundejerforeningen Flinthøjen              kr. 11.200

–        og der har hidtil kun været brugt penge til NCC’s microhold for revneforsegling og lapning af mindre huller i stamvejen. Fondens samlede indestående i Sparekassen Kronjylland ultimo 2015 udgør:

kr. 137.351,26

ABF Seniorbo Flinthøjen administrerer dette; men har kun kontokig, som de øvrige foreninger også har, og udbetalinger sker ved at alle 3 formænd påtegner den faktura som skal betales, og får Sparekassen Kronjylland til at overføre beløbet.

Vintervedligeholdelse:

Denne administreres af Grundejerforeningen Flinthøjen, som p.t. har en aftale med Favrskov Belægning, og når sæsonens regninger er betalte får ABF Seniorbo kopier og udarbejder et regneark med fordeling af omkostningerne efter den gældende aftale, og de udregnede beløb overføres til Grundejerforeningen Flinthøjen.

Vedligeholdelse og beskæring af vejtræerne på stamvejen:

En aftale om beskæring af træerne langs stamvejen er nu klar, og medfører at disse beskæres hvert andet år af en professionel ”træmand”, således at der i år med lige årstal beskæres.

ABF Seniorbo Flinthøjen administrerer dette – betaler fakturaen på arbejdet, og fordeler omkostningen til de øvrige foreninger i forhold til antallet af træer ud for de 3 foreninger.

Rensning og tømning af sandfang i regnvandsbrøndene:

Denne aftale gælder ikke kun brøndene på stamvejen; men også brøndene på stikvejene og på storparcellernes interne områder, og Ejerforeningen Kragelunden administrerer dette og fordeler omkostningerne til de 2 andre foreninger i forhold til antallet af regnvandsbrønde på deres områder. Rensningen foretages hvert andet år = i ulige årstal.

Hinnerup, den 17. januar 2016

ABF Seniorbo Flinthøjen / sh