Vejfond m.m.

Opklassificering af Flinthøjen fra privat fællesvej til offentlig vej:

Den 15. april 2021 overtog Favrskov Kommune vores fællesvej, så de nu står for vedligeholdelse af vejen, græsslåning, klipning af bevoksningerne i rundkørslerne, klipning af vejtræerne, oprensning af sandfang i regnvandsbrøndene samt vintervedligeholdelse med snerydning og saltning.

Vores indkørsel og interne område er ikke offentlig vej; men en privat grund, og foreningen står derfor selv for ovennævnte på disse områder.

Den oprindelige vejfond er nu opløst og fondens midler er fordelt mellem de 3 foreninger på vejen i forhold til deres løbende indbetalinger.

Hinnerup, den 1. januar 2022

ABF Seniorbo Flinthøjen / sh